Browsed by
Kategoria: Kim jest katolik

CZY CHRZEŚCIJANIN MOŻE WIERZYĆ W REINKARNACJĘ?

CZY CHRZEŚCIJANIN MOŻE WIERZYĆ W REINKARNACJĘ?

O tym, że problem nie jest błahy, niech świadczy fakt, że kiedy w klasie licealnej poruszałem problem sprzeczności, jaką niesie reinkarnacja wobec doktryny chrześcijańskiej, jedna z osób ze zdziwieniem powiedziała mi, że pewien katecheta był w tej kwestii odmiennego zdania (nie można reinkarnacji wykluczyć jako możliwości). Trzeba od razu zaznaczyć, że mamy tutaj do czynienia z poważnym zagadnieniem doktrynalnym, które nie wyczerpuje się na pytaniu: Czy człowiek może żyć ponownie, czy też śmierć kończy jego jedyne, doczesne życie? Skąd bierze…

Read More Read More

CZY PIEKŁO ISTNIEJE NAPRAWDĘ?

CZY PIEKŁO ISTNIEJE NAPRAWDĘ?

Aby możliwie krótko, bez wchodzenia w zawiłe i naukowe dyskusje, odpowiedzieć na powyższy problem, postawmy sobie następujące pytanie (które w gruncie rzeczy dotyczy tego samego): Skąd wzięło się (bierze się) piekło? Ono bierze się z nas, z naszego ludzkiego, wolnego wyboru. Piekło istnieje naprawdę, bo człowiek je wywołuje. Dla pewnego zobrazowania tej tezy, posłużę się przykładem młodego chłopaka. Zaplątał się on dość poważnie w sferę doznań zmysłowych. Na początku zaczął oglądać filmy pornograficzne, zdjęcia i czytać różne „artykuliki” o tej…

Read More Read More

CZY NA KOŃCU ŚWIATA, W CHWILI ZMARTWYCHWSTANIA, ŚWIAT POWSTANIE OD POCZĄTKU?

CZY NA KOŃCU ŚWIATA, W CHWILI ZMARTWYCHWSTANIA, ŚWIAT POWSTANIE OD POCZĄTKU?

„Gdy zakończy się , jedyny bieg naszego ziemskiego żywota, nie wrócimy już do kolejnego życia ziemskiego…” (KKK 1013). W tym, tak otwarcie postawionym pytaniu, kryje się tęsknota za nowym, lepszym światem. To pragnienie towarzyszy każdemu z nas, jest czymś naturalnym. I choćby już przez to daje znać, że żyjąc w „starym świecie”, ciągle szukamy czegoś nowego. W pytaniu wydaje się być zawarte potoczne przekonanie, że wraz ze zmartwychwstaniem ciała, końcem świata powstanie materialnie nowy świat (ze swoim nowym statusem), nie…

Read More Read More

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ KONIEC ŚWIATA?

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ KONIEC ŚWIATA?

Wszystkich tych, którzy pytają o koniec świata, zachęcam do uważnego przeczytania 24 rozdziału Ewangelii według św. Mateusza. Uczniowie zapytali Jezusa: „Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?” (Mt 24, 3). Jezus odpowiadając, stwierdził: „Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec!” (Mt 24, 6); „Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec”…

Read More Read More

KIEDY BĘDZIE KONIEC ŚWIATA?

KIEDY BĘDZIE KONIEC ŚWIATA?

Pytanie o koniec świata jest tak stare, jak sam świat. Z jednej strony odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy, żeby jakaś grupa złych ludzi zmówiła się ze sobą, aby zniszczyć ziemię. Jest to możliwe, zwłaszcza w erze bomb atomowych i innej broni masowego rażenia. Zginą wszyscy ludzie, zwierzęta, zostanie zniszczona flora i fauna, jeśli nie od razu, to na pewno od napromieniowania. Ale przecież świat, to nie tylko ziemia. Są jeszcze inne planety i inne słońca. No właśnie! To jest druga…

Read More Read More

CZY WSZYSTKO CO CZYNIMY, JEST ZAPLANOWANE PRZEZ BOGA?

CZY WSZYSTKO CO CZYNIMY, JEST ZAPLANOWANE PRZEZ BOGA?

Powyższe pytanie dotyczy w gruncie rzeczy relacji pomiędzy wszechmocą Boga a wolnością człowieka. Niekiedy podejrzewamy bowiem, że Bóg w jakiś sposób nas ogranicza. „Jeśli istnieje Bóg, to człowiek jest niczym” – powiedział J. P. Sartre. Zresztą już Księga Rodzaju w genialnym opisie tzw. upadku pierwszych ludzi wskazuje na tego rodzaju myślenie: „Na pewno nie umrzecie! – kusi szatan pierwszych rodziców -Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali…

Read More Read More