Browsed by
Kategoria: Stowarzyszenie Wiedza

CO DZIEJE SIĘ Z DZIEĆMI, KTÓRE UMARŁY BEZ CHRZTU?

CO DZIEJE SIĘ Z DZIEĆMI, KTÓRE UMARŁY BEZ CHRZTU?

Pytanie o los dzieci, które umarły bez chrztu, jest częścią bardziej fundamentalnego pytania o zbawienie ludzi, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa i nie zostali ochrzczeni. W Kościele udzielano różnych odpowiedzi na to pytanie i nie zawsze, niestety, pojmowano właściwie sens zbawienia ofiarowanego każdemu człowiekowi w Chrystusie. U ewangelisty Marka znajdujemy takie oto zdanie: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Stwierdzenie to rozumiano zbyt jurydycznie (prawnie) i – w gruncie rzeczy…

Read More Read More

ILU ANIOŁÓW JEST W NIEBIE?

ILU ANIOŁÓW JEST W NIEBIE?

Pytanie o aniołów zostało postawione matematycznie, więc biorę do ręki kalkulator i spróbuję je policzyć… Pismo Święte w Księdze Daniela i Ewangelii wg św. Łukasza mówi o Archaniele Gabrielu – mamy więc jednego anioła; w Księdze Tobiasza występuje Archanioł Rafał – mamy więc już dwóch aniołów. Szukajmy dalej. W Księdze Apokalipsy spotykamy kolejnego – Archanioła Michała. Mamy już trzech aniołów. A teraz uwaga! W tej samej Księdze Apokalipsy opisana jest scena w niebie, w której aniołowie śpiewają pieśń wielbiącą Chrystusa….

Read More Read More

CZY NA KOŃCU ŚWIATA, W CHWILI ZMARTWYCHWSTANIA, ŚWIAT POWSTANIE OD POCZĄTKU?

CZY NA KOŃCU ŚWIATA, W CHWILI ZMARTWYCHWSTANIA, ŚWIAT POWSTANIE OD POCZĄTKU?

„Gdy zakończy się , jedyny bieg naszego ziemskiego żywota, nie wrócimy już do kolejnego życia ziemskiego…” (KKK 1013). W tym, tak otwarcie postawionym pytaniu, kryje się tęsknota za nowym, lepszym światem. To pragnienie towarzyszy każdemu z nas, jest czymś naturalnym. I choćby już przez to daje znać, że żyjąc w „starym świecie”, ciągle szukamy czegoś nowego. W pytaniu wydaje się być zawarte potoczne przekonanie, że wraz ze zmartwychwstaniem ciała, końcem świata powstanie materialnie nowy świat (ze swoim nowym statusem), nie…

Read More Read More

KIEDY NASTĄPIŁ POCZĄTEK ŚWIATA?

KIEDY NASTĄPIŁ POCZĄTEK ŚWIATA?

Jeden z najstarszych zapisów o początku świata znajduje się w Biblii. Już na pierwszych stronach Księgi Rodzaju widnieją dwa opisy stworzenia świata. Pierwszy jest teologicznym i abstrakcyjnym opowiadaniem. Drugi stanowi obraz i konkret. Ale w żadnym z nich nie ma mowy o jakimś (chociażby przybliżonym) czasie powstania ziemi. Czytamy tylko: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1, 1). O jaki początek chodzi? Czy możemy mówić w tym wypadku o jakiejś konkretnej dacie. Otóż musimy przyjąć pewne zasady rozumowania….

Read More Read More

KIEDY BĘDZIE KONIEC ŚWIATA?

KIEDY BĘDZIE KONIEC ŚWIATA?

Pytanie o koniec świata jest tak stare, jak sam świat. Z jednej strony odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy, żeby jakaś grupa złych ludzi zmówiła się ze sobą, aby zniszczyć ziemię. Jest to możliwe, zwłaszcza w erze bomb atomowych i innej broni masowego rażenia. Zginą wszyscy ludzie, zwierzęta, zostanie zniszczona flora i fauna, jeśli nie od razu, to na pewno od napromieniowania. Ale przecież świat, to nie tylko ziemia. Są jeszcze inne planety i inne słońca. No właśnie! To jest druga…

Read More Read More

CZY WSZYSTKO CO CZYNIMY, JEST ZAPLANOWANE PRZEZ BOGA?

CZY WSZYSTKO CO CZYNIMY, JEST ZAPLANOWANE PRZEZ BOGA?

Powyższe pytanie dotyczy w gruncie rzeczy relacji pomiędzy wszechmocą Boga a wolnością człowieka. Niekiedy podejrzewamy bowiem, że Bóg w jakiś sposób nas ogranicza. „Jeśli istnieje Bóg, to człowiek jest niczym” – powiedział J. P. Sartre. Zresztą już Księga Rodzaju w genialnym opisie tzw. upadku pierwszych ludzi wskazuje na tego rodzaju myślenie: „Na pewno nie umrzecie! – kusi szatan pierwszych rodziców -Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali…

Read More Read More